1% podatku

Szanowni Państwo, drodzy darczyńcy,

 

W imieniu Tymka oraz całej naszej rodziny z serca dziękujemy, tym wszystkim, którzy pamiętali o przekazaniu 1% z podatku na rzecz naszego synka. Cel, na który zbieraliśmy środki w 2012 roku, dzięki Wam został osiągnięty. Tymek może cieszyć się nowym specjalistycznym wózkiem, a w najbliższym czasie planujemy zakupić fotelik samochodowy, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, który pozwoli na bezpieczne podróżowanie.

 

Czas płynie bardzo szybko, Tymon rośnie, dzielnie zmagając się z trudnościami dnia codziennego jakie niesie jego choroba. Z dnia na dzień, poza kosztami związanymi z życiem codziennym, przybywa coraz więcej potrzeb sprzętowych. W najbliższym czasie Tymon będzie wymagał  specjalistycznego łóżka ortopedycznego oraz  komputerowego zestaw do komunikacji, który umożliwi naszemu synkowi kontakt z otoczeniem a także sprawne artykułowanie podstawowych potrzeb. Dzisiaj komunikacja ta jest mocno ograniczona, gdyż jego choroba całkowicie wyklucza mowę. Porozumiewamy się z synem wzrokowo a jego potrzeby staramy się rozpoznawać intuicyjnie. Już dzisiaj wiemy, że bez Państwa wsparcia poprzez przekazanie 1 % odpisu z podatku dochodowego ciężko będzie sprostać wyzwaniu. Przybliżony koszt sprzętu do komunikacji, to około 40 000 zł.

Ostatni rok pokazał, że jest wiele osób, dla których los chorych dzieci nie jest obojętny. Na co dzień spotykamy się z wielką życzliwością i zrozumieniem, za które dziękujemy. Bez Państwa wsparcia niemożliwy byłby zakup bardzo drogiego sprzętu rehabilitacyjnego dla naszego synka.

Jeżeli wyrazicie Państwo chęć wsparcia Tymona przekazując 1% z podatku za 2013 rok. wystarczy, że w rozliczeniu rocznym PIT

W pozycji Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ( OPP ) wpiszecie KRS 0000057384 podając wnioskowaną kwotę. W informacji uzupełniającej rubryka cel szczegółowy: wpisujemy  Na rehabilitację Tymona Trzepizur oraz w kolejnej rubryce X wyrażam zgodę na przekazanie Organizacji Pożytku Publicznego swojego  imienia i nazwiska wraz z informacją o przekazanej kwocie.

Za wszystko z serca dziękujemy

Ewa i Waldek rodzice Tymka